FANDOM


Raubíř Ralf (v originále Wreck-It Ralph) je počítačem animovaný 3D film vyrobený Walt Disney Animation Studios z roku 2012 distribuovaný společností Falcon. Jde o 52. animovaný celovečerní snímek z animované klasiky Walta Disneye série (klasická animovaná Disneyovka). Byl režírován Richem Moorem, režisérem episod Futuramy a Simpsonových; scénář napsali Jennifer Lee a Phil Johnston. Disneyho vedoucí vývojář John Lasseter na filmu pracoval jako výkonný producent. Hlavním postavám propůjčili hlasy John C. Reilly, Sarah Silverman, Jack McBrayer, a Jane Lynch. Film měl světovou premiéru 29. listopadu 2012.

Dialog Editovat

Otevření titulEditovat

Raubíř Ralf: Jmenuju se Ralf. A jsem záporák. Co dál... Jsem vysoký 2,5 metru, vážím 292 kg. A jsem trošku temperamentní. „Hej, přesunuli jste mùj pařez!“ Popravdì, dost snadno se naštvu. Nebudu lhát. Co dál dodat? Jsem nièitel. Nièím vìci. Profesionálnì. „Já to znièím!“ Ve skuteènosti jsem v tom velmi dobrý, pravdìpodobnì ten nejlepší. Problém je, že opravovaní je v názvu hry. Doslova. Opravář Felix Jr.
Nicelanders: Oprav to, Felixi!
Opravář Felix Jr.: Já to opravím!
Raubíř Ralf: Takže... Je jasné, že ten se jménem Opravář Felix je klaïas. Jako každý klaïas je dost milý a opravování mu taky jde od ruky. Ale...když máte od tauldy zázraèné kladivo, jak tìžké to mùže být? Ale kdyby to byl skuteèný opravář, ujišuju vás, že by neopravil škody, které jsem nadìlal, tak rychle. Když Felix odvede dobrou práci, dostane medaili. Ale dávají se medaile za nièení vìcí? Na to musím říct: „Ha!“ Ne, takové nejsou. Ta animace je tak reálná. Dìlám to už 30 let a vidìl jsem spoustu her přijít a odejít. Celkem smutné. Například, všichni ze hry Asteroid... zmizeli. Stonožka, Bùh ví, kde je jí konec, chápete? Hej, jsem v hernì. Jsem velmi šastný. Jen musím říct... Je tìžké, mít rád svou práci, když vás za ní nemá nikdo rád.
Yuni Verse: Èistý vzduch. Herna je zavřená.
Ryu: Shoryuken! To byl teda den. Chceš skoèit do baru, Kene?
Ken Masters: Ale platíš ty, kámo.
Opravář Felix Jr.: Padla!
Raubíř Ralf: Já vám nevím. Možná bych se tak necítil, kdyby se vìci po práci zmìnily. Ale je to tak, jak to je.
Opravář Felix Jr.: Dobrá práce, lidi!
Raubíř Ralf: Felix a obyvatelé se jdou bavit do domu, který je už opravený, víte? Oni jdou k sobì domù, a já zase k sobì domù. A tím je vlastnì skládka. A když říkám skládka, nemyslím to obraznì. Myslím pravou skládku, kde se vyhazují odpadky. Cihly a znièené èásti domu. A tomu říkám domov. Zas tolik si stìžovat nemùžu. Mám svoje cihly a pařez. Vypadá to nepohodlnì, ale je to celkem fajn. Mám se fajn. Ale... Jestli mám být k sobì upřímný, když vidím Felixe tam nahoře, jak ho plácají po zádech, dávají mu koláè a dìkují mu, šastní, že ho mají neustále po ruce... Nìkdy si pomyslím: „Páni, musí být fajn, být za klaïase.“
Clyde: Pìkná řeè, Ralfe. My záporáci, všichni známe ten pocit a vyrovnali jsme se s tím.
Raubíř Ralf: Vážnì?
Zangief: Tady! Já jsem Zangief a jsem záporák.
Ahoj, Zangiefe.
Raubíř Ralf: Ahoj, Zangiefe. Jsme si podobní, Ralfe. Když jsem byl na tom nejhùř, drtil jsem lidské lebky svými stehny jako vrabèí vejce. A řekl jsem si: „Proč musíš být tak zlý, Zangiefe?“ Nemìl bych být víc jako klaïas? A potom jsem prozřel. Kdyby byl Zangief klaïas, drtil by lidské lebky mezi stehny jako vrabèí vejce? A øekl jsem: „Zangiefe, ty jsi záporák, ale neznamená to, že jsi zlý èlovìk.“
Raubíř Ralf: Jasnì. Promiò, nìjak jsem se v tom ztratil.
Zombie: Zombie! Záporák!
Ahoj, Zombie.
Zombie: Zangief říká, že jsi smutný z toho, kým jsi. Dobrý! Zlý! Musíš se mít rád!
Kano: Přesnì! Tady vevnitř! Jo!
Raubíř Ralf: Chápu, chápu. Dej pozor, kape to.
Clyde: Mám otázku, Ralfe. Zveme tì sem celé roky a až dnes, ses rozhodl koneènì přijít. Proč?
Raubíř Ralf: Nevím, dnes se mi chtìlo. Myslím, že to má, co dìlat s tím, že... No, dnes je 30. výroèí mojí hry.
Satin: Veselé výroèí, Ralfe!
Raubíř Ralf: Díky, Satane.
Satin: Vlastnì, je to Satin.
Raubíř Ralf: Jasnì. Vìc se má tak. Já už nechci být záporák.
Kano: Nemùžeš si zahrávat s programem, Ralfe!
M. Bison: Nechceš přeci dopadnout jako Turbo, ne?
Raubíř Ralf: Turbo? Ne, nestane se ze mì Turbo. No tak, chlapi! Nechtìl mít Turbo přátele? Nebo medaili, nebo kousek koláèe èas od èasu? Chtìl mít Turbo víc ze svého života?
Zombie: Ano!
Clyde: Ralfe, rozumíme ti. Nemùžeme, ale zmìnit to, kým jsme. A èím dřív se s tím smíříš, tím dřív se tvoje hra a tvùj život stanou lepšími.
Zangief: Hej! Jedna hra za druhou, Ralfe.
Clyde: Zakonèíme to Slibem Záporákù.
„Jsem zlý a to je dobře. Nikdy nebudu dobrý a to není špatnì. Nechci být nikým jiným, než sám sebou.“
M. Bison: Lidi, uvidíme se příští týden.
Satin: Vydrž, Ralfe.
Clyde: Hej, Zombie, nezapomeò si sekery. No vidíš.